1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Hướng dẫn Thiết lập tự động một số thuộc tính của chuột, phím, autoplay,... qua các công cụ của Control

Thảo luận trong 'Hướng dẫn - Bài tập căn bản' bắt đầu bởi Vĩ Kha AutoIT, 10/9/15.

 1. Vĩ Kha AutoIT

  Vĩ Kha AutoIT Trial Moderator Trial Moderator
  • 8/11

  Tham gia ngày:
  7/9/15
  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  97
  Ở script này mình thực hiện trên Win7, với WinXP, hoặc với các công cụ khác của Control Panel, các bạn có thể thay các lệnh mở công cụ khác đi một chút, tham khảo bài này...

  Những thiết lập này là theo ý muốn của mình, các bạn chỉ nên tham khảo và điều chỉnh hoặc tự ghi lại các thiết lập của chính mình nhờ AutoIt nhé.

  Tắt AutoPlay trong Win7

  Code:
  Mã (AutoIt):

  ;~ #include <PPCC.au3>

  _AU3RecordSetup()

  Run('control /name Microsoft.AutoPlay')
  _WinWaitActivate("AutoPlay","Address: Control Pan")
  Sleep(500)
  Send("{-}")
  Sleep(500)
  Send("{ALTDOWN}s{ALTUP}")
   
  Điều chỉnh độ nhanh nhạy của chuột và phím
  Các bạn có thể chỉnh lại tùy theo mức độ mà bạn quen dùng, về thời gian của các lệnh Sleep cũng nên tăng lên để cảm nhận rõ ràng mỗi thay đổi được đặt.

  Code:
  Mã (AutoIt):

  ;~ #include <PPCC.au3>

  _AU3RecordSetup()

  Run('control /name Microsoft.AutoPlay')
  _WinWaitActivate("AutoPlay","Address: Control Pan")
  Sleep(500)
  Send("{-}")
  Sleep(500)
  Send("{ALTDOWN}s{ALTUP}")
   
  Code:
  Mã (AutoIt):
  ;~ #include <PPCC.au3>

  _AU3RecordSetup()

  Run('control /name Microsoft.Mouse')
  _WinWaitActivate("Mouse Properties","Button configuration")
  Send("{CTRLDOWN}{TAB}{CTRLUP}")
  _WinWaitActivate("Mouse Properties","&Enable pointer shad")
  Send("{CTRLDOWN}{TAB}{CTRLUP}")
  _WinWaitActivate("Mouse Properties","Sele&ct a pointer sp")
  Send("{RIGHT 50}{LEFT 2}{CTRLDOWN}{TAB}{CTRLUP}")
  _WinWaitActivate("Mouse Properties","Roll the wheel one n")
  Send("{TAB}5{TAB}{CTRLDOWN}{TAB}{CTRLUP}")
  _WinWaitActivate("Mouse Properties","Device Properties")
  Send("{CTRLDOWN}{TAB}{CTRLUP}")
  _WinWaitActivate("Mouse Properties","Synaptics Pointing D")
  Send("{ALTDOWN}a{ALTUP}{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")
  Sleep(2000)
  Tắt Auto Update của Windows 7 và chạy chức năng này thêm 1 lần sau khi tắt

  Code:
  Mã (AutoIt):
  ;~ #include <PPCC.au3>

  _AU3RecordSetup()

  ; Disable autoupdate
  Run('control /name Microsoft.WindowsUpdate')
  _WinWaitActivate("Windows Update","Address: Control Pan")
  ; MouseClick("left",91,144,1)
  ControlClick("Windows Update","Address: Control Pan","[CLASS:DirectUIHWND; INSTANCE:3]","primary",1,67,86)
  ControlSend("Windows Update","Address: Control Pan","[CLASS:DirectUIHWND; INSTANCE:3]","{ENTER}");~ Send("{ENTER}")
  _WinWaitActivate("Change settings","Address: Control Pan")
  Send("{ALTDOWN}i{ALTUP}n{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}")
  _WinWaitActivate("Windows Update","Address: Control Pan")
  Send("{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")

  ; Run update now
  Run('control /name Microsoft.WindowsUpdate')
  _WinWaitActivate("Windows Update","Address: Control Pan")
  ControlClick("Windows Update","Address: Control Pan","[CLASS:DirectUIHWND; INSTANCE:3]","primary",1,57,59)
  ControlSend("Windows Update","Address: Control Pan","[CLASS:DirectUIHWND; INSTANCE:3]","{ENTER}");~ Send("{ENTER}")
  If WinActive("Windows Update","cannot currently") Then
      Send("{ENTER}")
  EndIf
  While 1
      _WinWaitActivate("Windows Update","Address: Control Pan")
      If WinActive("Windows Update","&Install now") Then
          ControlClick("Windows Update","Address: Control Pan","[CLASS:Button; INSTANCE:1]","primary",1)
          ExitLoop
      EndIf
      Sleep(30000)
  WEnd
  While 1
      _WinWaitActivate("Windows Update","Address: Control Pan")
      If WinActive("Windows Update","&Restart now") Then
          Send("{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")
          ExitLoop
      EndIf
      Sleep(30000)
  WEnd

  Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng ngủ đông (Hibernation)

  Code:
  Mã (AutoIt):
  Run('powercfg -h on')
  hoặc
  Run('powercfg -h off')
  Vài thiết lập cho Task Bar và Start Menu

  Code:
  Mã (AutoIt):
  ;~ #include <PPCC.au3>

  _AU3RecordSetup()

  Run('control /name Microsoft.TaskbarAndStartMenu')

  Run('control /name Microsoft.TaskbarAndStartMenu')
  _WinWaitActivate("Taskbar and Start Menu Properties","")
  Send("{+}{TAB}{-}{TAB}{+}{TAB}b{TAB}n")
  _WinWaitActivate("Taskbar and Start Menu Properties","")
  Send("{CTRLDOWN}{TAB}{CTRLUP}{ALTDOWN}c{ALTUP}")
  _WinWaitActivate("Customize Start Menu","")
  Send("{TAB 3}{SPACE}{TAB 3}{DOWN 16}{SPACE}{DOWN 5}{SPACE}{DOWN 6}{SPACE}{DOWN 10}{SPACE}{DOWN}{SPACE}{DOWN 5}{SPACE}{DOWN 11}{SPACE}{DOWN 4}{TAB}15{TAB}5{TAB 2}{ENTER}")
  _WinWaitActivate("Taskbar and Start Menu Properties","")
  Send("{ALTDOWN}a{ALTUP}{TAB}s{CTRLDOWN}{CTRLUP}s{TAB}{-}{TAB}{-}{ALTDOWN}a{ALTUP}")
  Sleep(200)
  Send("{ALTDOWN}b{ALTUP}{ALTDOWN}m{ALTUP}{+}{ALTDOWN}p{ALTUP}{+}{ALTDOWN}{ALTUP}")
  Sleep(2000)
  Send("{ALTDOWN}a{ALTUP}{CTRLDOWN}{TAB}{CTRLUP}{CTRLDOWN}{TAB}{CTRLUP}")
  Sleep(200)
  Send("{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")
  Thiết lập cho Folder Options

  Code:
  Mã (AutoIt):
  ;~ #include <PPCC.au3>

  _AU3RecordSetup()

  Run('control /name Microsoft.FolderOptions')
  _WinWaitActivate("Folder Options","Open each folder in ")
  Send("{ALTDOWN}r{ALTUP}{ALTDOWN}s{ALTUP}{ALTDOWN}p{ALTUP}{ALTDOWN}a{ALTUP}{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")
  Run('control /name Microsoft.FolderOptions')
  _WinWaitActivate("Folder Options","Open each folder in ")
  Send("{CTRLDOWN}{TAB}{CTRLUP}{ALTDOWN}d{ALTUP}{TAB}{DOWN 8}{SPACE}{DOWN}{SPACE}{DOWN}{SPACE}{DOWN 3}{SPACE}{DOWN 2}{SPACE}{DOWN 2}{SPACE}")
  Sleep(2000)
  Send("{ALTDOWN}a{ALTUP}{CTRLDOWN}{TAB}{CTRLUP}{CTRLDOWN}{TAB}{CTRLUP}")
  Sleep(200)
  Send("{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")
  Thiết lập cho Power Options

  Code:
  Mã (AutoIt):
  #include <PPCC.au3>

  _AU3RecordSetup()

  Run('control /name Microsoft.PowerOptions')
  _WinWaitActivate("Power Options","Address: Control Pan")
  ControlClick("Power Options","Address: Control Pan","[CLASS:Button; INSTANCE:2]","primary",1)
  Send("{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")
  Run('control /name Microsoft.PowerOptions')
  _WinWaitActivate("Power Options","Address: Control Pan")
  Send("{TAB}{TAB}{ENTER}")
  _WinWaitActivate("System Settings","Address: Control Pan")
  Send("{TAB}{TAB}{TAB}ss{TAB}ss{TAB}d{TAB}d{TAB}d{TAB}d{TAB}{TAB}{ENTER}")
  _WinWaitActivate("Power Options","Address: Control Pan")
  Send("{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}")
  _WinWaitActivate("System Settings","Address: Control Pan")
  Send("{BACKSPACE}")
  _WinWaitActivate("Power Options","Address: Control Pan")
  Send("{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}")
  _WinWaitActivate("Edit Plan Settings","Address: Control Pan")
  Send("{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{F4}{LEFT}{TAB}{TAB}{ALTDOWN}r{ALTUP}")
  _WinWaitActivate("Power Options","&Yes")
  Send("{ALTDOWN}y{ALTUP}")
  _WinWaitActivate("Edit Plan Settings","Address: Control Pan")
  Send("{TAB 5}n{TAB 2}n{TAB 2}n{TAB 5}{ENTER}");~ Send("{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{TAB}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{UP}{TAB}{TAB}{UP}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}")
  _WinWaitActivate("Power Options","Address: Control Pan")
  Send("{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")

  Run('control /name Microsoft.PowerOptions')
  _WinWaitActivate("Power Options","Address: Control Pan")
  Send("{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}")
  _WinWaitActivate("Edit Plan Settings","Address: Control Pan")
  Send("{ALTDOWN}c{ALTUP}")
  _WinWaitActivate("Power Options","Select the power pla")
  Send("{TAB}{RIGHT}n{LEFT}{DOWN}{RIGHT}n{ALTDOWN}a{ALTUP}{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")
  _WinWaitActivate("Edit Plan Settings","Address: Control Pan")
  Send("{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")

  Run('control /name Microsoft.PowerOptions')
  _WinWaitActivate("Power Options","")
  Send("{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}")
  Sleep(500)
  _WinWaitActivate("Edit Plan Settings","")
  Send("{ENTER}")
  _WinWaitActivate("Power Options","")
  Send("{TAB}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{RIGHT}{LEFT}{DOWN}{DOWN}{RIGHT}{DOWN}{RIGHT}{DOWN}{RIGHT}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}d{LEFT}{DOWN}{RIGHT}d{LEFT}{DOWN}{RIGHT}{DOWN}{RIGHT}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{LEFT}{DOWN}{RIGHT}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{LEFT}{DOWN}{RIGHT}{LEFT}{DOWN}{DOWN}{RIGHT}{LEFT}{DOWN}{RIGHT}{DOWN}{RIGHT}{LEFT}{RIGHT}{LEFT}{DOWN}{RIGHT}{LEFT}{DOWN}{RIGHT}{LEFT}{DOWN}{RIGHT}{LEFT}{DOWN}{RIGHT}{DOWN}{DOWN}{RIGHT}{DOWN}{RIGHT}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{UP}{UP}{UP}{LEFT}{LEFT}{LEFT}{DOWN}{RIGHT}{DOWN}{UP}{LEFT}{ALTDOWN}a{ALTUP}{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")
  _WinWaitActivate("Edit Plan Settings","")
  Send("{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}")
  ... (tương tự với các thiết lập khác)

  Nguồn: PPCC - forum.bkav.com
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/9/15
  Phan Dong thích bài này.
 2. Tungtata

  Tungtata Tà tà mà sống ~ Thành viên BQT Administrator
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  25/8/15
  Bài viết:
  285
  Đã được thích:
  913
  Nơi ở:
  Hà Nội
  cho code vào bbcode đi b
   
  Phan Dong and Vĩ Kha AutoIT like this.
 3. Vĩ Kha AutoIT

  Vĩ Kha AutoIT Trial Moderator Trial Moderator
  • 8/11

  Tham gia ngày:
  7/9/15
  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  97
  Đã chỉnh sửa lại hết rồi anh nhé :).
   
  Phan Dong thích bài này.

Chia sẻ trang này

Đang tải...