1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Thông báo Mở cửa diễn đàn AutoIT Việt

Thảo luận trong 'Thông báo - Nội quy' bắt đầu bởi Tungtata, 26/8/15.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. Tungtata

  Tungtata Tà tà mà sống ~ Thành viên BQT Administrator
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  25/8/15
  Bài viết:
  285
  Đã được thích:
  911
  Nơi ở:
  Hà Nội
  12h47' - 26/08/2015
  Mở cửa diễn đàn AutoIT Việt
  - aKiD -
   
  Phan Dong and kakanet like this.
 2. kid1232

  kid1232 Super Moderator Super Moderator
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  4/9/15
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  1
  Test comment
   
  Phan Dong thích bài này.
 3. Tungtata

  Tungtata Tà tà mà sống ~ Thành viên BQT Administrator
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  25/8/15
  Bài viết:
  285
  Đã được thích:
  911
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Test bbcode
  Mã (AutoIt):

  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <ListViewConstants.au3>
  #include <WindowsConstants.au3>
  #include <GuiListView.au3>
  #include <GuiMenu.au3>


  Global Enum $idMenu_1 = 1000, $idMenu_2, $idMenu_3
  Global $hListView, $item


  #Region ### START Koda GUI section ### Form=
  $Form1 = GUICreate("Form1", 572, 378, 192, 124)
  $ListView = GUICtrlCreateListView("~~~", 16, 24, 521, 337)
  $hListView = GUICtrlGetHandle(-1)
  GUISetState(@SW_SHOW)
  #EndRegion ### END Koda GUI section ###

  For $j = 1 to 5
      GUICtrlCreateListViewItem('Item '& $j, $ListView)
  Next

  GUIRegisterMsg($WM_NOTIFY, "WM_NOTIFY")  While 1
      $nMsg = GUIGetMsg()
      Switch $nMsg
          Case $GUI_EVENT_CLOSE
              Exit
      EndSwitch
  WEnd


  Func WM_NOTIFY($hWnd, $iMsg, $iwParam, $ilParam)
      Local $hWndFrom, $iIDFrom, $iCode, $tNMHDR, $hWndListView, $tInfo
      $hWndListView = $ListView
      If Not IsHWnd($ListView) Then $hWndListView = GUICtrlGetHandle($ListView)

      $tNMHDR = DllStructCreate($tagNMHDR, $ilParam)
      $hWndFrom = HWnd(DllStructGetData($tNMHDR, "hWndFrom"))
      ;$iIDFrom = DllStructGetData($tNMHDR, "IDFrom")
      $iCode = DllStructGetData($tNMHDR, "Code")
      Switch $hWndFrom
          Case $hWndListView
              Switch $iCode
                  Case $NM_RCLICK ; Sent by a list-view control when the user clicks an item with the left mouse button
                      ListView_RClick()
                      Return 0
              EndSwitch
      EndSwitch
      Return $GUI_RUNDEFMSG
  EndFunc   ;==>WM_NOTIFY

  Func ListView_RClick()
      Local $aHit
      $aHit = _GUICtrlListView_SubItemHitTest($hListView)
      If ($aHit[0] <> -1) Then ; item
          $hMenu = _GUICtrlMenu_CreatePopup()
          _GUICtrlMenu_AddMenuItem($hMenu, "Menu 1", $idMenu_1)
          _GUICtrlMenu_AddMenuItem($hMenu, "Menu 2", $idMenu_2)

          $item = _GUICtrlListView_GetSelectedIndices($ListView)*1
          Switch _GUICtrlMenu_TrackPopupMenu($hMenu, $hListView, -1, -1, 1, 1, 2)
              Case $idMenu_1
                  Menu_1_Func()
              Case $idMenu_2
                  Menu_2_Func()
          EndSwitch
          _GUICtrlMenu_DestroyMenu($hMenu)
      Else ; space
          If _GUICtrlListView_GetItemCount($ListView) = 0 Then Return 1

          $hMenu = _GUICtrlMenu_CreatePopup()
          _GUICtrlMenu_AddMenuItem($hMenu, "Add Item", $idMenu_3)
          $item = _GUICtrlListView_GetSelectedIndices($ListView)*1
          Switch _GUICtrlMenu_TrackPopupMenu($hMenu, $hListView, -1, -1, 1, 1, 2)
              Case $idMenu_3
                  Menu_3_Func()
          EndSwitch
          _GUICtrlMenu_DestroyMenu($hMenu)
      EndIf
  EndFunc   ;==>ListView_RClick

  Func Menu_1_Func()
      MsgBox(0,'','Menu 1' & @crlf & 'Data: '& _GUICtrlListView_GetItemText($ListView, $item))
  EndFunc

  Func Menu_2_Func()
      MsgBox(0,'','Menu 2' & @crlf & 'Data: '& _GUICtrlListView_GetItemText($ListView, $item))
  EndFunc

  Func Menu_3_Func()
      _GUICtrlListView_AddItem($ListView, 'Item '& $j)
      $j += 1
  EndFunc
   
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/9/15
  Phan Dong and Mr.C like this.
 4. Tungtata

  Tungtata Tà tà mà sống ~ Thành viên BQT Administrator
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  25/8/15
  Bài viết:
  285
  Đã được thích:
  911
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Test đính kèm
   
  Phan Dong thích bài này.
 5. NhoxPro

  NhoxPro Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  8/9/15
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  2
  Vào góp vui cho Kid :3
   
  kamsamita1 and Phan Dong like this.
 6. Tungtata

  Tungtata Tà tà mà sống ~ Thành viên BQT Administrator
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  25/8/15
  Bài viết:
  285
  Đã được thích:
  911
  Nơi ở:
  Hà Nội
  góp chi góp đi cưng :3
   
  kamsamita1 and Phan Dong like this.
 7. Vĩ Kha AutoIT

  Vĩ Kha AutoIT Trial Moderator Trial Moderator
  • 8/11

  Tham gia ngày:
  7/9/15
  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  97
  Nên sớm ra nội quy nha anh :D. Em sẽ hỗ trợ để ra nội quy cho Forum :D
   
  kamsamita1 and Phan Dong like this.
 8. Tungtata

  Tungtata Tà tà mà sống ~ Thành viên BQT Administrator
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  25/8/15
  Bài viết:
  285
  Đã được thích:
  911
  Nơi ở:
  Hà Nội
  nội quy nè
  http://vietautoit.com/help/terms
   
  kamsamita1 and Phan Dong like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

Đang tải...