1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Source GUI PNG Autoit

Thảo luận trong 'Chia sẻ mã nguồn' bắt đầu bởi Autoit, 18/6/16.

 1. Autoit

  Autoit Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  14/6/16
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  4
  Nơi ở:
  TP H
  [​IMG]
   

  Các file đính kèm:

  kamsamita1, locvipvip and lequocvan like this.
 2. meocon

  meocon Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  5/12/16
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  20
  Ví dụ rất hay. Mình đã chỉnh sửa chút đỉnh để hình có thể lúc ẩn lúc hiện.
  Mã (AutoIt):
  #include <WindowsConstants.au3>
  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <GDIPlus.au3>
  #include <WinAPI.au3>
  Opt("guioneventmode",1)
  Global Const $AC_SRC_ALPHA = 1
  _GDIPlus_Startup()

  $hImage = _GDIPlus_ImageLoadFromFile("h.png")
  $width = _GDIPlus_ImageGetWidth($hImage)
  $height = _GDIPlus_ImageGetHeight($hImage)
  $gui = GUICreate("", $width, $height, -1, -1, $WS_POPUP, $WS_EX_LAYERED, GUICreate("",0,0,50,100))
  GUICtrlCreateLabel("",0,0,99999,99999,-1,$GUI_WS_EX_PARENTDRAG)
  GUISetOnEvent(-3,"tat")
  GUICtrlCreateButton("daddsa",50,50,220,40)
  GUISetState(@SW_SHOW)
  ShowPic_On_Off(3)  ;; thay đổi giá trị này để tăng hoặc giảm số lần hình ảnh xuất hiện và biến mất...
  Sleep(2000)
  Exit

  While 1
     Sleep(100)
  WEnd

  func tat()
     Exit
  EndFunc

  Func SetBitmap($hGUI, $hImage, $iOpacity)
          Local $hScrDC, $hMemDC, $hBitmap, $hOld, $pSize, $tSize, $pSource, $tSource, $pBlend, $tBlend
          $hScrDC = _WinAPI_GetDC(0)
          $hMemDC = _WinAPI_CreateCompatibleDC($hScrDC)
          $hBitmap = _GDIPlus_BitmapCreateHBITMAPFromBitmap($hImage)
          $hOld = _WinAPI_SelectObject($hMemDC, $hBitmap)
          $tSize = DllStructCreate($tagSIZE)
          $pSize = DllStructGetPtr($tSize)
          DllStructSetData($tSize, "X", _GDIPlus_ImageGetWidth($hImage))
          DllStructSetData($tSize, "Y", _GDIPlus_ImageGetHeight($hImage))
          $tSource = DllStructCreate($tagPOINT)
          $pSource = DllStructGetPtr($tSource)
          $tBlend = DllStructCreate($tagBLENDFUNCTION)
          $pBlend = DllStructGetPtr($tBlend)
          DllStructSetData($tBlend, "Alpha", $iOpacity)
          DllStructSetData($tBlend, "Format", $AC_SRC_ALPHA)
          _WinAPI_UpdateLayeredWindow($hGUI, $hScrDC, 0, $pSize, $hMemDC, $pSource, 0, $pBlend, $ULW_ALPHA)
          _WinAPI_ReleaseDC(0, $hScrDC)
          _WinAPI_SelectObject($hMemDC, $hOld)
          _WinAPI_DeleteObject($hBitmap)
          _WinAPI_DeleteDC($hMemDC)
  EndFunc

  Func ShowPic_On_Off($iNumTimes)
      Do
          For $i=255 to 5 Step -10
              SetBitmap($gui, $hImage, $i)
              Sleep(50)
          Next
          For $i=5 to 255 Step +10
              SetBitmap($gui, $hImage, $i)
              Sleep(50)
          Next
          $iNumTimes -= 1
      Until ($iNumTimes == 0)
  EndFunc
   
  kamsamita1 and lequocvan like this.
 3. Trần Xuân Hải

  Trần Xuân Hải XHAI
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  10/1/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  8
  hay
   
  kamsamita1 thích bài này.
 4. minhvnnhut

  minhvnnhut Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  28/10/16
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  5
  nếu gui là ảnh thì ẩn xuống như nào bác @@
   
 5. minhvnnhut

  minhvnnhut Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  28/10/16
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  5
  à mình biết r :D GUISetState(@SW_MINIMIZE)
  p/s : cho bác nào đang cần :D
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...