1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Hướng dẫn Một vài kiểu hiện GUI

Thảo luận trong 'Hướng dẫn - Bài tập căn bản' bắt đầu bởi ThienAnKID, 6/9/15.

 1. ThienAnKID

  ThienAnKID Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  6/9/15
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  50
  Nơi ở:
  TP. Hồ Chí Minh
  Hiện GUI của 1 chương trình mình thấy cũng khá quan trọng...
  Nay mình xin gửi đến các thành viên bắt đầu nghiên cứu AutoIT vài kiểu hiện GUI mà mình biết. Mấy pro xem xong chém nhẹ tý nha. :D
  Đầu tiên là GUI ^^! Phải có nó thì mình mới cho nó hiện được chứ.

  Mã (AutoIt):
  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <WindowsConstants.au3>
  #Region ### START Koda GUI section ### Form=
  $Form1=GUICreate ("Show GUI" , 350 , 274 , -1 , -1)
  $Button1=GUICtrlCreateButton ("Exit" , 133 , 194 , 75 , 25 , 0)
  GUISetState (@SW_SHOW)
  #EndRegion ### END Koda GUI section ###
  ;~ Đặt kiểu hiện GUI ở đây=================
  While  1
  $nMsg=GUIGetMsg ()
  Switch  $nMsg
    Case  $GUI_EVENT_CLOSE
     Exit
    Case  $Button1
     Exit
  EndSwitch
  WEnd
   
  Về tạo GUI thì em khỏi bàn nha ^^! Còn tiếp theo là phần Hiện GUI sao cho thật "ngầu" :cool:

  Và đây là 4 kiểu...

  Mã (AutoIt):
  ;~ GUI từ nhỏ mở rộng ra
  ;~ Lưu Ý: Width và Height đều để=0
  $pos=WinGetPos ($Form1) ;Lấy thông tin về tọa độ và kích thước cửa sổ
  For  $i=1 To  275 Step  +10 ;Cho chạy từ số 1 đến 275
      WinMove ($Form1 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$pos [ 2 ] ,$i) ;Thay đổi kích thước cửa sổ
      Sleep (25) ;Thời gian nghỉ
  Next
  $pos=WinGetPos ($Form1) ;Như trên
  For  $i=1 To  350 Step  +10
      WinMove ($Form1 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$i ,$pos [ 3 ])
      Sleep (25)
  Next
  ;~======================================
  ;~ GUI đi từ dưới lên
  ;~ Lưu ý: thay đổi Height của GUI là @DesktopHeight
  For  $i=1 To  @DesktopHeight *(2 /3) ;Chạy từ số 1 đến Chiều Cao màn hình nhân 2/3
      $pos=WinGetPos ($Form1) ;Lấy thông tin về tọa độ và kích thước cửa sổ
      WinMove ($Form1 ,'' ,$pos [ 0 ] ,@DesktopHeight - $i) ;Cho GUI chạy từ dưới lên
      Sleep (10) ;Thời gian nghỉ
  Next
  ;~======================================
  ;~ GUI từ mờ thành rõ
  For  $i=0 To  255 Step  +15 ;Chạy từ 0 đến 255
      WinSetTrans ('Show GUI' ,'' ,$i) ;Đặt độ mờ cho cửa sổ
      Sleep (50) ;Thời gian nghỉ
  Next
  ;~======================================
  ;~ GUI Hiện Ngang
  ;~ Lưu ý: đặt Width của GUI=0
  $pos=WinGetPos ($Form1) ;Lấy thông tin tọa độ và kích thước cửa sổ
  For  $i=1 To  350 Step  +10 ;Chạy từ 1 đến 350
      WinMove ($Form1 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$i ,$pos [ 3 ]) ;Đặt độ rộng cho cửa sổ theo số đag chạy
      Sleep (42) ;Thời gian nghỉ
  Next
  ;~======================================
   
   
 2. Wizard Gekko

  Wizard Gekko Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  28/9/15
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  4
  Hay nhỉ =)))) 1 like cho bạn
   
  kamsamita1 and Phan Dong like this.
 3. SonNguyen

  SonNguyen Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  25/9/15
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  21
  Làm thế này nó giật một cái mới có effect.
   
  kamsamita1 and Phan Dong like this.
 4. Hung ND

  Hung ND Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  5/11/15
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  5
  nên đặt cái show gui trong vằng lặp for nó sẽ đẹp hơn vì nó làm mờ dần chứ show gui đầu tiên nhìn không đẹp
   
  Phan Dong thích bài này.
 5. Xuân Dũng 38

  Xuân Dũng 38 Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  9/9/15
  Bài viết:
  89
  Đã được thích:
  1,936
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Góp ý : Để Gui Hiện lên được mượt mà và không bị
  các bạn làm như sau :
  Đơn giản chỉ cần thêm Sleep(700) trước GUISetState (@SW_SHOW) như sau
  Mã (AutoIt):

  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <WindowsConstants.au3>
  #Region ### START Koda GUI section ### Form=
  $Form1=GUICreate ("Show GUI" , 350 , 274 , -1 , -1)
  $Button1=GUICtrlCreateButton ("Exit" , 133 , 194 , 75 , 25 , 0)
  Sleep(700)
  GUISetState (@SW_SHOW)
  #EndRegion ### END Koda GUI section ###
  ;~ GUI từ nhỏ mở rộng ra
  ;~ Lưu Ý: Width và Height đều để=0
  $pos=WinGetPos ($Form1) ;Lấy thông tin về tọa độ và kích thước cửa sổ
  For  $i=1 To  275 Step  +10 ;Cho chạy từ số 1 đến 275

      WinMove ($Form1 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$pos [ 2 ] ,$i) ;Thay đổi kích thước cửa sổ
      Sleep (25) ;Thời gian nghỉ
  Next

  While  1
  $nMsg=GUIGetMsg ()
  Switch  $nMsg
    Case  $GUI_EVENT_CLOSE
     Exit
    Case  $Button1
     Exit
  EndSwitch
  WEnd

   

  Enjoy ;)
   
  Phan Dong thích bài này.
 6. Tungtata

  Tungtata Tà tà mà sống ~ Thành viên BQT Administrator
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  25/8/15
  Bài viết:
  285
  Đã được thích:
  913
  Nơi ở:
  Hà Nội
  thêm 1 cách sử dụng dll của windows
  Hiện dần GUI
  Mã (AutoIt):
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $FormMain, "int", 500, "long", 0x00080000)
  Mờ dần GUI
  Mã (AutoIt):
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $FormMain, "int", 300, "long", 0x00090000)
   
  Phan Dong and Xuân Dũng 38 like this.
 7. meocon

  meocon Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  5/12/16
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  20
  Với cách gọi trên bạn làm thế nào để hiển thị được windows? Bạn chỉ mình dùm nhé.
   
  kamsamita1 thích bài này.
 8. kakanet

  kakanet Thành viên năng động
  • 43/45

  Tham gia ngày:
  24/2/16
  Bài viết:
  203
  Đã được thích:
  211
  @meocon Tổng hợp các kiểu ẩn-hiện GUI bằng DllCall

  Mã (AutoIt):
  ; Animate Display
  ; Author Raindancer

  Global Const $hwnd = GUICreate("Animate Window", 300, 300)
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00080000) ; fade-in
  GUISetState(@SW_SHOWNORMAL)

  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00090000) ; fade-out
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040001) ; slide in from left
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050002) ; slide out to left
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040002) ; slide in from right
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050001) ; slide out to right
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040004) ; slide-in from top
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050008) ; slide-out to top
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040008) ; slide-in from bottom
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050004) ; slide-out to bottom
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040005) ; diag slide-in from Top-left
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x0005000a) ; diag slide-out to Top-left
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040006) ; diag slide-in from Top-Right
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050009) ; diag slide-out to Top-Right
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040009) ; diag slide-in from Bottom-left
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050006) ; diag slide-out to Bottom-left
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x0004000a) ; diag slide-in from Bottom-right
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050005) ; diag slide-out to Bottom-right
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040010) ; explode
  DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050010) ; implode
   
  dongvo2020 and kamsamita1 like this.
 9. meocon

  meocon Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  5/12/16
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  20
  Cám ơn bạn kakanet nhiều nha. Mình sắp xếp lại để cho nó có thể biểu thị tất cả các dạng window khác nhau một cách tuần tự.
  Mã (AutoIt):
  ;
  ; Animate Display
  ; Author Raindancer

  Global $aWindow_Style = ['0x00080000', _ ; fade-in
                           '0x00090000', _  ; fade-out
                           '0x00040001', _  ; slide in from left
                           '0x00050002', _  ; slide out to left
                           '0x00040002', _  ; slide in from right
                           '0x00050001', _  ; slide out to right
                           '0x00040004', _  ; slide-in from top
                           '0x00050008', _  ; slide-out to top
                           '0x00040008', _  ; slide-in from bottom
                           '0x00050004', _  ; slide-out to bottom
                           '0x00040005', _  ; slide-in from Top-left
                           '0x0005000a', _  ; slide-out to Top-left
                           '0x00040006', _  ; slide-in from Top-Right
                           '0x00050009', _  ; slide-out to Top-Right
                           '0x00040009', _  ; slide-in from Bottom-left
                           '0x00050006', _  ; slide-out to Bottom-left
                           '0x0004000a', _  ; slide-in from Bottom-right
                           '0x00050005', _  ; slide-out to Bottom-right
                           '0x00040010', _  ; explode
                           '0x00050010']     ; implode

  Global Const $hwnd = GUICreate("Animate Window", 200, 200)
  GUISetState(@SW_SHOWNORMAL)
  For $i = 0 To UBound($aWindow_Style) - 1
      DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", $aWindow_Style[$i])
  Next
   
   
  kamsamita1 thích bài này.
 10. okebcs

  okebcs Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  27/12/16
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  1
  làm sao để mở 1 gui khác từ gui main hả các bác
   
  kamsamita1 thích bài này.
 11. meocon

  meocon Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  5/12/16
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  20
  Mã (AutoIt):
  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <WindowsConstants.au3>
  #Region ### START Koda GUI section ### Form=
  $Form1=GUICreate ("Cửa số thứ 1" , 120 , 230 , -1 , -1)
  $Button1=GUICtrlCreateButton ("Cửa sổ kiểu số 1" , 10 , 15 , 100 , 25 , 0)
  $Button2=GUICtrlCreateButton ("Cửa sổ kiểu số 2" , 10 , 50 , 100 , 25 , 0)
  $Button3=GUICtrlCreateButton ("Cửa sổ kiểu số 3" , 10 , 85 , 100 , 25 , 0)
  $Button4=GUICtrlCreateButton ("Cửa sổ kiểu số 4" , 10 , 120 , 100 , 25 , 0)
  $Button5=GUICtrlCreateButton ("Cửa sổ mới" , 10 , 155 , 100 , 25 , 0)
  $Button6=GUICtrlCreateButton ("Thoát" , 30 , 190 , 55 , 25 , 0)
  GUISetState (@SW_SHOW)
  #EndRegion ### END Koda GUI section ###

  HotKeySet('{esc}', '_Exit')
  Global $Form2
  ;~ Đặt kiểu hiện GUI ở đây=================
  While  1
      $nMsg=GUIGetMsg()
      Switch  $nMsg
          Case  $GUI_EVENT_CLOSE
              Exit
          Case  $Button1
              Style1()
          Case  $Button2
              Style2()
          Case  $Button3
              Style3()
          Case  $Button4
              Style4()
          Case  $Button5
              Window2()
          Case  $Button6
              Exit
      EndSwitch
  WEnd

  Func _Exit()
      Exit
  EndFunc

  Func Style1()
      ;~ GUI từ nhỏ mở rộng ra
      ;~ Lưu Ý: Width và Height đều để=0
      $pos=WinGetPos ($Form1) ;Lấy thông tin về tọa độ và kích thước cửa sổ
      For  $i=1 To  275 Step  +10 ;Cho chạy từ số 1 đến 275
           WinMove ($Form1 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$pos [ 2 ] ,$i) ;Thay đổi kích thước cửa sổ
           Sleep (25) ;Thời gian nghỉ
      Next
      $pos=WinGetPos ($Form1) ;Như trên
      For  $i=1 To  134 Step  +10
           WinMove ($Form1 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$i ,$pos [ 3 ])
           Sleep (25)
      Next
  EndFunc

  Func Style2()
      For  $i=1 To  @DesktopHeight *(2 /3) ;Chạy từ số 1 đến Chiều Cao màn hình nhân 2/3
      $pos=WinGetPos ($Form1) ;Lấy thông tin về tọa độ và kích thước cửa sổ
      WinMove ($Form1 ,'' ,$pos [ 0 ] ,@DesktopHeight - $i) ;Cho GUI chạy từ dưới lên
      Sleep (0.9) ;Thời gian nghỉ
      Next
  EndFunc

  Func Style3()
      ;~ GUI từ rõ thành mờ
      For  $i=255 To  0 Step -5 ;Chạy từ 255 đến 0
           WinSetTrans ($Form1 ,'' ,$i) ;Đặt độ mờ cho cửa sổ
           Sleep (30) ;Thời gian nghỉ
      Next
      ;~ GUI từ mờ thành rõ
      For  $i=0 To  255 Step  +5 ;Chạy từ 0 đến 255
           WinSetTrans ($Form1 ,'' ,$i) ;Đặt độ mờ cho cửa sổ
           Sleep (30) ;Thời gian nghỉ
      Next
  EndFunc

  Func Style4()
      ;~ GUI Hiện Ngang
      ;~ Lưu ý: đặt Width của GUI=0
      $pos=WinGetPos ($Form1) ;Lấy thông tin tọa độ và kích thước cửa sổ
      For  $i=1 To  400 Step  +10 ;Chạy từ 1 đến 400
           WinMove ($Form1 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$i ,$pos [ 3 ]) ;Đặt độ rộng cho cửa sổ theo số đag chạy
           Sleep (42) ;Thời gian nghỉ
      Next
      $pos=WinGetPos ($Form1) ;Lấy thông tin tọa độ và kích thước cửa sổ
      For  $i=400 To  130 Step  -10 ;Chạy từ 1 đến 350
           WinMove ($Form1 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$i ,$pos [ 3 ]) ;Đặt độ rộng cho cửa sổ theo số đag chạy
           Sleep (42) ;Thời gian nghỉ
      Next
  EndFunc

  Func Window2()
      $Form2=GUICreate ("Cửa số thứ 2" , 120 , 230 , @DesktopWidth-@DesktopWidth/3 , -1)
      $Button1b=GUICtrlCreateButton ("Cửa sổ kiểu số 1" , 10 , 15 , 100 , 25 , 0)
      $Button2b=GUICtrlCreateButton ("Cửa sổ kiểu số 2" , 10 , 50 , 100 , 25 , 0)
      $Button3b=GUICtrlCreateButton ("Cửa sổ kiểu số 3" , 10 , 85 , 100 , 25 , 0)
      $Button4b=GUICtrlCreateButton ("Cửa sổ kiểu số 4" , 10 , 120 , 100 , 25 , 0)
      $Button5b=GUICtrlCreateButton ("Thoát" , 30 , 155 , 55 , 25 , 0)
      GUISetState (@SW_SHOW, $Form2)

      While  1
          $nMsg=GUIGetMsg()
          Switch  $nMsg
              Case  $GUI_EVENT_CLOSE
                  Exit
              Case  $Button1b
                  Style1b()
              Case  $Button2b
                  Style2b()
              Case  $Button3b
                  Style3b()
              Case  $Button4b
                  Style4b()
              Case  $Button5b
                  Exit
          EndSwitch
      WEnd

  EndFunc

  Func Style1b()
      ;~ GUI từ nhỏ mở rộng ra
      $pos=WinGetPos ($Form2) ;Lấy thông tin về tọa độ và kích thước cửa sổ
      For  $i=1 To  275 Step  +10 ;Cho chạy từ số 1 đến 275
           WinMove ($Form2 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$pos [ 2 ] ,$i) ;Thay đổi kích thước cửa sổ
           Sleep (25) ;Thời gian nghỉ
      Next
      $pos=WinGetPos ($Form2) ;Như trên
      For  $i=1 To  134 Step  +10
           WinMove ($Form2 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$i ,$pos [ 3 ])
           Sleep (25)
      Next
  EndFunc

  Func Style2b()
      For  $i=1 To  @DesktopHeight *(2 /3) ;Chạy từ số 1 đến Chiều Cao màn hình nhân 2/3
      $pos=WinGetPos ($Form2) ;Lấy thông tin về tọa độ và kích thước cửa sổ
      WinMove ($Form2 ,'' ,$pos [ 0 ] ,@DesktopHeight - $i) ;Cho GUI chạy từ dưới lên
      Sleep (0.9) ;Thời gian nghỉ
      Next
  EndFunc

  Func Style3b()
      ;~ GUI từ rõ thành mờ
      For  $i=255 To  0 Step -5 ;Chạy từ 255 đến 0
           WinSetTrans ($Form2 ,'' ,$i) ;Đặt độ mờ cho cửa sổ
           Sleep (30) ;Thời gian nghỉ
      Next
      ;~ GUI từ mờ thành rõ
      For  $i=0 To  255 Step  +5 ;Chạy từ 0 đến 255
           WinSetTrans ($Form2 ,'' ,$i) ;Đặt độ mờ cho cửa sổ
           Sleep (30) ;Thời gian nghỉ
      Next
  EndFunc

  Func Style4b()
      ;~ GUI Hiện Ngang
      ;~ Lưu ý: đặt Width của GUI=0
      $pos=WinGetPos ($Form2) ;Lấy thông tin tọa độ và kích thước cửa sổ
      For  $i=1 To  400 Step  +10 ;Chạy từ 1 đến 400
           WinMove ($Form2 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$i ,$pos [ 3 ]) ;Đặt độ rộng cho cửa sổ theo số đag chạy
           Sleep (42) ;Thời gian nghỉ
      Next
      $pos=WinGetPos ($Form2) ;Lấy thông tin tọa độ và kích thước cửa sổ
      For  $i=400 To  130 Step  -10 ;Chạy từ 1 đến 350
           WinMove ($Form2 ,'' ,$pos [ 0 ] ,$pos [ 1 ] ,$i ,$pos [ 3 ]) ;Đặt độ rộng cho cửa sổ theo số đag chạy
           Sleep (42) ;Thời gian nghỉ
      Next
  EndFunc
   
   
  kamsamita1 thích bài này.

Chia sẻ trang này

Đang tải...