1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Software [Liên minh huyền thoại] Tool hiện tầm bắn xạ thủ (có source)

Thảo luận trong 'Giới thiệu sản phẩm' bắt đầu bởi Quản lượng, 12/8/17.

 1. Quản lượng

  Quản lượng qlf
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  27/4/17
  Bài viết:
  69
  Đã được thích:
  36
  Mình xin chia sẻ tool liên mình huyền thoại có chức năng hiển thị tầm bắn xạ thủ do tự mình viết!

  Ý tưởng là tạo pop-up hình tròn và tạo Gui hình tròn trong suốt di chuyển theo con trỏ chuột. Vậy thì có thế nào thì người dùng vẫn không thể bấm nhầm vào pop-up được!
  -Code của mình cải tiến thêm có sử dụng một vài công thức toán học nên hơi khó hiểu
  - Mình chưa test ở những máy có cấu hình khác nên chưa biết là nó có ổn không :) Nếu có lỗi thì phiền các bạn cmt lại để mình sửa

  Nếu thấy hay thì like giúp mình nhé!
  link exe: https://drive.google.com/open?id=0B0p4sUwMj8rcOWFpRGtkalRzQnM

  Mã (AutoIt):
  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <StaticConstants.au3>
  #include <WindowsConstants.au3>
  #include <ButtonConstants.au3>
  #include <EditConstants.au3>
  #include <WinAPI.au3>
  #include <Array.au3>
  #include <Math.au3>

  #Region ### START Koda GUI section ### Form=
  $Form1 = GUICreate("Lien minh huyen thoai - Tam ban", 350, 42, 192, 124)
  GUISetFont(10, 400, 0, "MS Sans Serif")
  $Button1 = GUICtrlCreateButton("Hien thi", 232, 0, 97, 33)
  $Input1 = GUICtrlCreateInput("", 112, 8, 113, 24, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT,$ES_CENTER,$ES_NOHIDESEL,$ES_NUMBER,$WS_CLIPSIBLINGS), BitOR($WS_EX_CLIENTEDGE,$WS_EX_STATICEDGE))
  $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Tam ban xa thu: ", 8, 8, 101, 20)
  GUISetState(@SW_SHOW)
  #EndRegion ### END Koda GUI section ###

  While 1
      $nMsg = GUIGetMsg()
      Switch $nMsg
          Case $GUI_EVENT_CLOSE
              Exit
          Case $Button1
              GUICtrlSetState($Button1,$GUI_DISABLE)
              $AttackRange = GUICtrlRead($Input1)
              GUICtrlSetState($Button1,$GUI_ENABLE)
              ExitLoop(1)

      EndSwitch
  WEnd

  Global $Cat = 1
  Global Const $pi = 3.14
  Global $last_x,$last_y,$x,$y
  Global $MRadius = _Max(@DesktopWidth,@DesktopHeight) *(40/1024)
  Global $O1[3] = [@DesktopWidth*(456/1024),@DesktopHeight*399/1024,$AttackRange] ; Có 3 phần tử:
  ; 2 phần tử đầu là tọa độ ở giữa màn hình (tâm của hình elip)
  ; phần tử cuối là tầm đánh của xạ thủ
  Global $O2[3] = [@DesktopWidth*(456/1024),@DesktopHeight*399/1024,$AttackRange-(5*$MRadius)]
  Global $hGui = GUICreate("My Draw",@DesktopWidth,@DesktopHeight,0,0,$WS_POPUP, BitOR($WS_EX_LAYERED, $WS_EX_TOPMOST, $WS_EX_TOOLWINDOW))

  GUISetBkColor(345)

  $hChild=GUICtrlCreateGraphic(0,0,@DesktopWidth,@DesktopHeight)

  $x = MouseGetPos(0)
  $y = MouseGetPos(1)
  GUICtrlSetGraphic($hChild,$GUI_GR_COLOR,345,345)
  ElipByRadius($hChild,$x,$y,$MRadius)
  $last_x = $x
  $last_y = $y
  GUICtrlSetGraphic($hChild, $GUI_GR_COLOR, 0x00ff00, 345)
  GUICtrlSetGraphic($hChild, $GUI_GR_PENSIZE,3)
  ElipByRadius($hChild,$O1[0],$O1[1],$O1[2])
  GUICtrlSetBkColor($hChild, 345)

  _WinAPI_SetLayeredWindowAttributes($hChild, 345, 255) ; making the GUI transparent
  _WinAPI_SetParent($hChild, 0)
  _WinAPI_SetLayeredWindowAttributes($hGui, 345, 255) ; making the GUI transparent
  _WinAPI_SetParent($hGui, 0)
  GUISetState(@SW_SHOW)

  While 1
      $nMsg = GUIGetMsg()
      Switch $nMsg
          Case $GUI_EVENT_CLOSE
              Exit
          Case $Button1
              GUICtrlSetState($Button1,$GUI_DISABLE)
              $AttackRange = GUICtrlRead($Input1)
              GUICtrlSetState($Button1,$GUI_ENABLE)
              $Cat = 1
              $O1[2] = $AttackRange; Chỉnh sửa lại tầm bắn của xạ thủ
      EndSwitch
      $x = MouseGetPos(0)
      $y = MouseGetPos(1)
      If (Abs($last_x-$x) <= 10 And Abs($last_y-$y) <= 10) Then
          ContinueLoop(1)
      EndIf

      If $Cat = 1 Then
          $Cat = 0
          GUICtrlDelete($hChild)
          $hChild=GUICtrlCreateGraphic(0,0,@DesktopWidth,@DesktopHeight)
          GUICtrlSetGraphic($hChild, $GUI_GR_COLOR, 0x00ff00, 345)
          GUICtrlSetGraphic($hChild, $GUI_GR_PENSIZE,3)
          ElipByRadius($hChild,$O1[0],$O1[1],$O1[2])
          GUICtrlSetBkColor($hChild, 345)
          _WinAPI_SetLayeredWindowAttributes($hChild, 345, 255) ; making the GUI transparent
          _WinAPI_SetParent($hChild, 0)
      EndIf

      If (Cat($O1,$x,$y)=1 And Cat($O2,$x,$y)=0) Then
          $Cat = 1
          GUICtrlSetGraphic($hChild,$GUI_GR_COLOR,345,345)
          ElipByRadius($hChild,MouseGetPos(0),MouseGetPos(1),$MRadius)
          GUICtrlSetBkColor($hChild, 345)
      EndIf
      GUISetState(@SW_SHOW)
      $last_x = MouseGetPos(0)
      $last_y = MouseGetPos(1)
  Wend

  Func Cat($O,$x1,$y1) ; Kiểm tra xem nếu chuột có tọa độ ($x1,$y1) thì có cắt elip O hay không?
      $rx = ($O[2] * (@DesktopWidth/960)/2)
      $ry = ($O[2] * (@DesktopHeight/960)/2)
      $MinX = _Max(0,$O[0]-$rx)
      $MaxX = _Min($O[0]+$rx,@DesktopWidth)
      $MinY = _Max(0,$O[1]-$ry)
      $MaxY = _Min($O[1]+$ry,@DesktopHeight)
      For $i = _Max(0,$x1-$MRadius) To _Min($x1+$MRadius,@DesktopWidth) Step 1
          For $j = _Max(0,$y1-$MRadius) To _Min($y1+$MRadius,@DesktopHeight) Step 1
  ;~             If ($MinX<=$i And $i <=$MaxX And $MinY<=$j And $j<=$MaxY) Then
              If (Sqr($i-$O[0])/Sqr($rx)+Sqr($j-$O[1])/Sqr($ry)-1<=0) Then
  ;~                 MsgBox(0,0,$MinX&' '&$MaxX&' '&$MinY&' '&$MaxY&' '&$x1&' '&$y1)
                  return 1
              EndIf
          Next
      Next
      return 0
  EndFunc

  Func ElipByRadius($hGui,$x,$y,$r) ; x, y là tâm của đường tròn
      $rx = $r * (@DesktopWidth/960)
      $ry = $r * (@DesktopHeight/960)
      $x -= ($rx/2)
      $y -= ($ry/2)
      GUICtrlSetGraphic($hGui, $GUI_GR_ELLIPSE, $x,$y,$rx,$ry)
  EndFunc

  Func Sqr($a)
      return $a*$a
  EndFunc

  Func Bang ($a,$b)
      return Abs($a-$b)>=0.00001
  EndFunc
   
  newbieATIT, TheMinh and Hoàng Tuân like this.
 2. QuangToan

  QuangToan Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  21/2/17
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  19
  Mình ko chơi lol nên ko hiểu gì hết :D chơi mỗi fo3 =))
   
 3. Quản lượng

  Quản lượng qlf
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  27/4/17
  Bài viết:
  69
  Đã được thích:
  36
  =)) =)) =))
   
 4. nghiahsgs

  nghiahsgs Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  14/4/16
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  4
  solo ko chú :v
   
 5. Hoàng Tuân

  Hoàng Tuân Thành viên
  • 8/11

  Tham gia ngày:
  9/1/16
  Bài viết:
  86
  Đã được thích:
  10
  thấy bác last hit thảm quá :v
   
 6. Quản lượng

  Quản lượng qlf
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  27/4/17
  Bài viết:
  69
  Đã được thích:
  36
  =)) Mình biểu diễn cái tool thôi mà =))
   
 7. Hoàng Tuân

  Hoàng Tuân Thành viên
  • 8/11

  Tham gia ngày:
  9/1/16
  Bài viết:
  86
  Đã được thích:
  10
  [​IMG]
  Chừng nào mời e đánh với :v
   
 8. Quản lượng

  Quản lượng qlf
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  27/4/17
  Bài viết:
  69
  Đã được thích:
  36
  Kim cương 5, ghê vậy bạn! Mình rank đồng à bạn :v
   
  Hoàng Tuân thích bài này.
 9. richardcastle

  richardcastle Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  13/8/17
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  bác có auto cày ip lol bằng autoit không? Bác có thể cho em xin với được không? Tks bác
   
 10. Hoàng Tuân

  Hoàng Tuân Thành viên
  • 8/11

  Tham gia ngày:
  9/1/16
  Bài viết:
  86
  Đã được thích:
  10
  tưởng bác thách đấu chứ :))), đánh thường mời e đánh nữa :v
   
 11. Quản lượng

  Quản lượng qlf
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  27/4/17
  Bài viết:
  69
  Đã được thích:
  36
  cày ip lol bằng autoit là mình auto cái gì?
  ip chỉ có khi mà đi đánh trận thôi, auto đánh trận thì mình không đủ trình(1000 dòng code trở lên) =)) Nếu có cách khác lấy ip thì bạn trình bày, làm được thì mình sẽ thử!
   
 12. Quản lượng

  Quản lượng qlf
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  27/4/17
  Bài viết:
  69
  Đã được thích:
  36
  =)) =)) =))
   
 13. QuangToan

  QuangToan Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  21/2/17
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  19
  anh đọc nick xem nào :v
   
 14. Bách

  Bách Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  20/8/17
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Garena liệu nó có phát hiện ra đây là tool rồi khóa nick không ???
   
 15. Hoàng Tuân

  Hoàng Tuân Thành viên
  • 8/11

  Tham gia ngày:
  9/1/16
  Bài viết:
  86
  Đã được thích:
  10
  ko nhé, nếu mà khóa nick có nghĩa là garena cài RAT vào, tool đây nó không can thiệt gì vào game lên sẽ ko bị phát huện
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...